تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۶ وارداتی

60هزار کیلومتر گارانتی ساخت کره

قابل استفاده در 206 تیپ 6وخانواده 206 صندوقدار SD ,و بدون صندوق

۴۱۵,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

توضیحات

۶۰هزار کیلومتر گارانتی ساخت کره

قابل استفاده در ۲۰۶ تیپ ۶وخانواده ۲۰۶ صندوقدار SD ,و بدون صندوق