تسمه تایم پژو ۴۰۵ وارداتی

60 هزار کیلومتر گارانتی ساخت کره

قابل نصب بر روی پژو  405 GLو  GlX 405

۲۷۶,۰۰۰ تومان

997 در انبار

997 در انبار

60هزار کیلومتر گارانتی
گارانتی ۲ ساله

توضیحات

۶۰ هزار کیلومتر گارانتی ساخت کره

قابل نصب بر روی پژو  ۴۰۵ GLو  GlX 405