تسمه تایم پراید۱۰۷ وارداتی

60هزار کیلومتر گارانتی ساخت کره

قابل نصب بر روی پراید 111-141-132 -131

۲۴۲,۰۰۰ تومان

موجود در انبار
60هزار کیلومتر گارانتی
تسمه تایم پراید

توضیحات

۶۰هزار کیلومتر گارانتی ساخت کره

قابل نصب بر روی پراید ۱۱۱-۱۴۱-۱۳۲ -۱۳۱