چه طور یک لنت ترمز خوب بخریم؟

۱۰روش برای انتخاب یک لنت ترمز خوب

۱:نوع خودرو ما چیست؟هر ماشین لنت جلو وعقب مخصوص به خود را می خواهد.

۲:کار خودرو ما چیست؟خودرو شخصی یا خودرو کار یا خودرو باربری و یا مسابقه ای.

۳:مسیر تردد خودرو ما چگونه است؟این مسیر ناهموار و با سربالایی است یاهموار و یا دارای ترافیک.

۴:سرعت رانندگی با ماشین ما چگونه است؟کم یا زیاد

۵:مبلغی را که قصد داریم هزینه کنید؟ارزان یا متوسط و یا زیاد

۶:سیستم ترمز خودرو ما چیست ؟ absیا معمولی

۷:شرایط آب و هوایی محل کاربرد لنت چگونه است.؟خشک.معتدل ، گرم و مرطوب و یا سرد

۸:وزن خودروچقدر است؟سبک،متوسط یا سنگین

۹:قیمت خودروچقدر است؟ارزان ،متوسط و یا گران

۱۰:براساس نوع مواد تشکیل دهنده لنت؟لنت کم متالیک،سمی متالیک،سرامیک،زینتری،ارگانیک