با امکو در تماس باشید

مدیریت روابط عمومی :

021-44002507

صدای مشتری :

021-44002507

مدیریت بازرگانی :

0910-1000765

مدیریت امور نمایندگان :

0912-2146513

مدیریت خدمات پس از فروش :

0912-2146513

مدیریت توسعه :

0912-2146513

مدیریت ارتباط با مشتریان :

021-44002507

مدیریت دفتر منطقه ای :

021-44002507

امداد خودرو :

0911-6407551
0911-6407552

کارخانه ساری :

264-432-7300

انبار مرکزی :

011-44430166
011-44430199

تلفن گویا امکو:

021-91692144

مدیریت روابط عمومی :

0911-6407551

دفتر منطقه ای شمال شرق کشور :

011-33260107
011-33260108

دفتر منطقه ای شمال غرب کشور :

0914-1517200

با امکو در تماس باشید

 • روابط عمومی و صدای مشتری :      02144002507
 • مدیریت بازرگانی:                          09101000765
 • مدیریت امور نمایندگان :                09122146513
 • مدیریت خدمات پس از فروش :       09212146513
 • مدیریت توسعه :                         09332146513
 • مدیریت ارتباط با مشتریان :           02144002507
 • مدیریت دفاتر منطقه ایی:              02144002507
 • دفتر منطقه ایی شمال کشور :          01133260107                                                                                                                 01133260108
 • دفتر منطقه ایی شمال غرب کشور :    09141517200
 • امداد خودرو :                               09116407551                                                                                                                09116407552
 • کارخانه :                                     01144430188                                                                                                              01144430177
 • انبار مرکزی :                                 01144430166                                                                                                                01144430199
 • مدیریت تامین:                        09384855283       

 • مدیریت روابط عمومی:                  09116407551

 •                                              mco1000765@
 •                                                  09101000765
 • کارخانه شماره ۱ : مازندران، ساری ، جاده دریا ، شهرک صنعتی شماره یک ساری

 • کارخانه شماره 2 : استان البرز، کرج، کردان، ابتدای جاده چندار(کوهسار)، 
 • پلاک 93، 95، 97، کارخانه امکو

   

دفتر مرکزی :

دفتر مرکزی: اتوبان لشکری(جاده مخصوص کرج) نرسیده به چهار راه ایران خودرو جنب گروه بهمن خیابان امید خیابان هفتم غربی پلاک 1 واحد 2

کارخانه شماره 1 :

مازندران، ساری ، جاده دریا ، شهرک صنعتی شماره یک ساری
تلفن: ۸-۳۳۲۶۰۱۰۷- ۰۱۱

کارخانه شماره ۲ :

استان البرز ، کرج، کردان ، ابتدای جاده چندار(کوهسار)، پلاک ۹۳، ۹۵، ۹۷، کارخانه امکو
تلفن: ۴۴۳۲۶۰۵۶ – ۰۲۶