نشریه داخلی گروه صنعتی امکو راه اندازی شد

همزمان با برگزاری هفدهیمن دوره نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو در تهران، گروه صنعتی امکو از رسانه ی داخلی خود رونمایی کرد.

نشریه داخلی امکو با هدف ارتباط موثر و فراگیر با نمایندگان و مصرف کنندگان کالاها و محصولات خود رسانه ای پویا و داخلی را با همت گروه رسانه ای و ارتباطات خود راه اندازی نموده است و اولین شماره آن در جریان نمایشگاه قطعات خودرو در تهران چاپ و منتشر شد.

در این شماره مصحبه و گفتارهایی از مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل امکو به همراه تعدادی از نمایندگان این برند شناخته شده به چاپ رسید.

نکته جالب توجه استقبال زیاد مراجعه کنندگان و غرفه داران این نمایشگاه از این رسانه بود که عکس های آن را در ادامه مشاهده می نمایید.

این رسانه پویا به صورت ماهانه و با گروه هدف نمایندگان و اعضای خانواده بزرگ گروه صنعتی امکو تهیه و منتشر خواهد شد و در روزهای آینده شماره دوم آن در بین توزیع کنندگان و نمایندگان محصولات گروه صنعتی امکو توزیع خواهد شد.