مواد مورد استفاده در لنت ترمز

میزان خروجی غبار لنت و تفاوت سطوح داخلی دو چرخ :

گاه استفاده از یک ماده نرمتر برای لنت به منظور جلوگیری از ایجاد صدا پیشنهاد می شود که این موضوع به کاهش عمر لنت می انجامد.

مواد مورد استفاده در لنت ترمز :

در این قسمت با بخش  های اصلی ساختمان لنت ترمز آشنا می‌شود زیرا شاید در برخی موارد تغییر ساختار مواد مصرفی در لنت، یکی از راه‌های حذف صدا باشد.

مواردی که در ترکیب لنت مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از : از مواد اصطکاک زا مثل گرافیت، پودر فلز مانند سرب، روی، برنج، و آلومینیوم، مقید کننده ها، پر کننده ها. عوامل  بهبود دهنده که در ادامه به تشریح هر یک می پردازیم.

۱_پودر فلز به منظور افزایش مقاومت مواد در برابر  دما  و سایش  به ترکیب  اضافه می‌شود.

۲_مقید کننده ها(Binder) : چسب هایی هستند که مواد اصطکاکی را کنار هم نگه می دارند. رزین Phenolic رایج  ترین نوع آن است.

۳_Filler

ها همانند تراشه های لاستیکی هستند که در مقادیر کم برای کاهش صدای لنت به ترکیب افزوده می‌شود.