مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی وتعمیرگاه مجاز نصب رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ امـــکو ویژه شهرستان ها

 1. درخواست کتبی جهت اخذ نمایندگی
 2. واریز مبلغ 5.000.000 ریال به حساب شرکت بابت بازدید و کارشناسی و ارزیابی محل نمایندگی
 3. فضا و امکانات کافی برای احداث و راه اندازی نمایندگی و تعمیرگاه
 4. کپی برابر اصل شناسنامه از تمامی صفحات
 5. کپی برابر اصل کارت ملی
 6. کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی
 7. کپی برابر اصل پایان خدمت و یا معافیت
 8. کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند مالکیت
 9. کپی برابر اصل جواز
 10. عکس دو قطعه که سال جدید گرفته شده باشد
 11. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی ضامن
 12. کپی فیش آب برق گاز و یا تلفن برای درخواست کننده و ضامن
 13. چک یا سفته به ارزش 100 میلیون تومان
 14. توانایی خرید حداقل 100 میلیون تومتن از محصولات امکو
 15. مانده حساب به روز حداقل به ارزش 100 میلیون تومان
 16. حداقل سن 20 سال و حداکثر سن 50 سال
 17. اقامت دائم در محل مورد تقاضا
 18. مدارک فنی/ کپی کارت ملی / مدرک تحصیلی 1 نفر مکانیک و حداقل 1 نفر شاگرد مکانیک
 19. گواهی عدم اعتیاد
 20. گواهی عدم سوپیشینه کیفری
 21. داشتن حداقل یک سیستم رایانه با پرینتر و اینترنت پرسرعت
 22. گواهی امضا از دفترخانه