شرایط نمایندگی مجاز نصب رایگان گروه صنعتی امکو برای مراکز استان ها

 • امکانات مورد نیاز

  • در اختیار داشتن ملکی به مساحت حداقل ۱۵۰۰ متر مربع در یکی از خیابانهای اصلی و یا معابر پرتردد
   شهر با عرض حدود ۱۵ متر در مجاورت خیابان.
  • دفتر فروش و نمایشگاه به مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع
  • فضا و امکانات تعمیرگاهی به مساحت حدود ۳۰۰ مترمربع
  • فروشگاه لوازم یدکی به مساحت حدود ۵۰ مترمربع و انبار قطعات به مساحت حدود ۱۰۰مترمربع
  • محل پارک و فضای باز به مساحت حدود ۲۰۰مترمربع
 • شرایط عمومی متقاضی

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  • تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
  • نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی
  • داشتن تجربه کافی در امر تعمیرگاه خودرو و فروش قطعات یدکی
  • دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم
  • دارا بودن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۵۵ سال سن
  • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
  • اقامت دائم در محل مورد تقاضا
  • داشتن توانایی مالی کافی جهت احداث، ‌استانداردسازی، تجهیز، خرید و تأمین قطعات یدکی و افتتاح
   نمایندگی.
 • مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی

  • تکمیل فرم درخواست نمایندگی یا درخواست کتبی
  • کپی جواز کسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی
  • کپی سند مالکیت ملک مورد تقاضا
  • کپی شناسنامه از تمام صفحات
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی
  • کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم
  • دو قطعه عکس ۴*۳ یکسان ازشخص متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد
  • تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف
  • نقشه شهرموردنظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روی آن
  • گردش مالی حساب بانکی متقاضی در شش ماهه اخیر
 • مدارک مورد نیازبرای اشخاص حقوقی

  • تکمیل فرم درخواست نمایندگی یا درخواست کتبی
  • کپی اساسنامه ، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی
  • کپی سند مالکیت ملک مورد تقاضا
  • کپی شناسنامه مدیرعامل از تمام صفحات
  • دو قطعه عکس ۴*۳ یکسان ازمدیر عامل که در سال جاری گرفته شده باشد
  • تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف
  • نقشه شهرموردنظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روی آن
  • گردش مالی حساب بانکی متقاضی در شش ماهه اخیر
  • خرید حداقل 1 میلیارد تومان ازمحصولات شرکت امکو
 • توضیحات

  • امتیاز نمایندگی فقط به یک نفر شخص حقیقی یا حقوقی اعطاء خواهد شد.
  • ارائه سند مالکیت جهت قرارگرفتن در رهن شرکت( گروه صنعتی امکو) بعنوان وثیقه به
   ارزش دو میلیارد ریال پس از موافقت و تائید کمیته اعطای نمایندگی و پیش از عقد قرارداد الزامی
   است.
  • موارد خاص تقاضا درصورت عدم احراز یک یا چند مورد ازشروط فوق الذکر تنها با صلاحدید و تصمیمات
   کمیته اعطای نمایندگی قابل بررسی خواهد بود
  • درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارک ارسالی، از محل و امکانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد
   آمد.
  • تشکیل پرونده و بازدید کارشناسان از محل و امکانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و شرکت
   در پذیرش یا رد تقاضا مختار خواهد بود
  • درصورت تأیید درخواست و اعطای نمایندگی فروش و خدمات نصب رایگان و خدمات پس از فروش محصولات
   گروه صنعتی امکو شخص متقاضی موظف است مکان مورد نظر را طبق ضوابط شرکت استانداردسازی نماید.
  • ارائه اصل مدارک مورد نیاز به شرکت جهت تنظیم قرارداد الزامی است که پس از رؤیت وتطبیق با کپی
   عودت داده می‌شود.
  • متقاضیان می‌بایست درخواست کتبی خود و یا تکمیل شده فرم درخواست نمایندگی موجود در اداره امور
   نمایندگان را همراه با مدارک ذکر شده بصورت حضوری یا از طریق پست سفارشی به آدرس‌ شرکت ارسال
   دارند