اخبار برگزیده

حمیدرضا فقیر نماینده امکو در تهران:

میزان رضایت مشتریان از محصولات امکو بسیار بالا است وقتی رضایت مشتری را از محصولات و خدماتی که دریافت کـرده است میبینی بهترین حـس را بــه دست می آوری. من در طــول سال های همکاری با مجموعه ی امکــو بارها این حالـت را تجربه کرده ام چون بـا اطمینان محصولات این بـرند را توزیع کـرده ام و مطمئن بودم که رضایت مشتریان و مصرف کنندگـان را به دنـبال خواهد داشت.

این بخشی از صحبت های حمیدرضا فقیر نماینده محصولات گروه صنعتی امکو در تهران با خبرنگار نشریه داخلی امکــو بود کــه به بهانه ی هفدهمین نمایشگـاه بین المللی قطعات خــودرو انجــام شده است. وی در ادامه بـا تــاکید بــر اهمیت کیفیت محصولات تولیدی از صنعت قطعـات خودرو افزود:«کیفیت قطعات خـودرو از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است.

هم طـول عمر، هـم اصالت قطعات و هم ماده اولیه که در تولید این قطعات مورد استفاده قـرار می گیرد بسیـار مهم است . مصرف کننده با اطمینان و اعتماد سراغ ما و سایر فروشنده ها می آیند و ما فقط زمـانی می توانیم بـرای مـدت طــو لانی اعتمــاد او را حفظ کنیم کـه محصولات بــا کیفیت در اختیار وی بگـذاریم. من خــودم از کیفیت محصولاتی که با برند امکـو عرضه می کنم اطمینان کـامل دارم و همین موضوع کمک می کند تـا بتوانم مشتری را هــم متقاعد کنم» نماینده امکـــو در تهران در رابطه بــا رضایت قابل توجه مشتریــان از محصولات گروه صنعتی امکـو نیز گفت:« هرکــدام از مشتریان کــه از یکی از محصولات امکـو استفاده می کنند بـرای خرید سایر محصولات هم مجددا مـراجعه می کنند.در واقـع شعار یکبار با ما همیشه با ما که گروه امکو انتخاب کرده است را به وضوح می توان دید .»