اشنایی با لنت ترمز

لنت ترمز یکی از قطعات مصرفی در خودرو با درجه ایمنی A Grade یا فوق  ایمنی  است که این درجه ایمنی  نسان از اهمیت فوق‌العاده  این قطعه به ظاهر  ساده دارد.

در ترمز گیری  های شدید  و در مواقع  حساس که بحث ایمنی  جان سرنشینان  خودرو و خسارات  مالی سنگین  مطرح  است، اهمیت  لنت ترمز  بیشتر مشخص  می شود. اما یکی  از مواردی که رانندگان خودرو گاه و بیگاه با آن سروکار  دارند، صدای ناشی  از لنت بر اثر ترمز کردن است. این صدا  گاه  در مواقع  خاص حرکتی و گاه به دلیل استفاده از نوعی ماده به خصوص در لنت  و یا اجزای سیستم ترمزی، تولید و باعث مراجعه مکرر دارندگان خودرو به نمایندگی شرکت های خودرو ساز یا سایر تعمیرگاه ها می شود زیرا سبب ایجاد احساس عدم اعتماد راننده به سیستم ترمز می گردد و این تصور را به وجود  می آورد که عملکرد آن اشکال دارد.

این مسئله مختص یک یا چند کشور کشور نیست  بلکه موضوع روز بسیاری از شرکت های مهم خودرو ساز و قطعه ساز دنیاست و باعت تحمیل  هزینه های گزافی به آنها شده است. هم اکنون تحقیق در این زمینه باعث تعریف پروژه هایی در سطوح بالای تحقیقاتی در دانشگاه های معتبر با استفاده از دستگاه های بسیار پیشرفته شده، اما نکته حائز اهمیت آن است که هر صدای ترمزی لزوماً به مفهوم وجود عیب نیست.

در ادامه به تعریف انواع صداهای ترمز و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حذف آن می پردازیم.