اخبار برگزیده

آمده ایم تا بمانیم!

اینجا قدم اول است. ما آمده ایم تا در بازار پر کش و قــوس صنعت قطعات خودرو درست بگوییم و درست انتقال دهیم . رویایی که شاید تحقق آن به سختی شب و روز نخــوابیدن و سختی های طولانی مدت باشد اما حالا که عزم مـان را جزم کرده ایم خبرهای خوبی به همراه خود آورده ایم.

آمدن و ماندن هردو راه سختی را به ما تحمیل میکند اما بـا آمادگی کامل خودمان را برای حضوری پویــا اماده کرده ایم. رسانه یعنی جریان سازی و انتقـال درست حقـیـقـت هــــا و واقعیت ها؛ما نیز برای این دو اصل پا به میدان گذاشته ایم تا امکو نه تنها خودش بلکه همه ی فعالان صنعت قـطـعـات خودرو را یاری رساند تا بـه اهـداف دیرینه و جایگـاهی کــه حقشان است دست پیدا کنند.

از اینـکـه قدم اول را در نوزدهمین نمـایشگـــاه بین المللی قطعات خـــودرو برداشته ایم از خودمان راضی هستیم امــا همانطور کـه گفتیم این قدم اول است و آمده ایم تا بمانیم!