تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۶ وارداتی

60هزار کیلومتر گارانتی ساخت کره

قابل استفاده در 206 تیپ 6وخانواده 206 صندوقدار SD ,و بدون صندوق

300,000 تومان

موجود در انبار

توضیحات

۶۰هزار کیلومتر گارانتی ساخت کره

قابل استفاده در ۲۰۶ تیپ ۶وخانواده ۲۰۶ صندوقدار SD ,و بدون صندوق