تسمه تایم ساینا وارداتی

60هزار کیلومتر گارانتی ساخت کره

قابل نصب بر روی تمامی  ساینا ساخت سایپا

200,000 تومان

موجود در انبار

توضیحات

۶۰هزار کیلومتر گارانتی ساخت کره

قابل نصب بر روی تمامی  ساینا ساخت سایپا