تماس با ما

با ما در تماس باشید

کارخانه شماره ۱ : مازندران ساری ، جاده دریا ، شهرک صنعتی ساری

 • روابط عمومی و صدای مشتری : ۰۲۱۴۴۰۰۲۵۰۷
 • مدیریت بازرگانی: ۰۹۱۰۱۰۰۰۷۶۵
 • مدیریت امور نمایندگان : ۰۹۱۲۲۱۴۶۵۱۳
 • مدیریت خدمات پس از فروش : ۰۹۲۱۲۱۴۶۵۱۳
 • مدیریت توسعه : ۰۹۳۳۲۱۴۶۵۱۳
 • مدیریت ارتباط با مشتریان :۰۲۱۴۴۰۰۲۵۰۷
 • مدیریت دفاتر منطقه ایی: ۰۲۱۴۴۰۰۲۵۰۷
 • دفتر منطقه ایی شمال کشور : ۰۱۱۳۳۲۶۰۱۰۷ ۰۱۱۳۳۲۶۱۰۸
 • دفتر منطقه ایی شمال غرب کشور : ۰۹۱۴۱۵۱۷۲۰۰
 • امداد خودرو : ۰۹۱۱۶۴۰۷۵۵۱ ۰۹۱۱۶۴۰۷۵۵۲
 • کارخانه : ۰۱۱۴۴۴۲۰۱۸۸ ۰۱۱۴۴۴۲۰۱۷۷
 • انبار مرکزی : ۰۱۱۴۴۴۳۰۱۱۶ ۰۱۱۴۴۴۳۰۱۱۹
 • mco1000765@
 • ۰۹۱۰۱۰۰۰۷۶۵
 • mco_industrial_group

تماس با ما