نمایندگان امکو

نمایندگی کد ۸۵۵۷ گروه صنعتی امکو در شهرستان میاندواب اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز میاندواب و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ امــــــکو در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی :کد ۸۵۵۷
مدیریت نمایندگی : آقای رحمان تقی زاده
آدرس نمایندگی : استان آذربایجان غربی ، شهرستان میاندواب جاده بوکان نرسیده به فلکه کوی بهی

نمایندگی کد ۸۵۵۸ گروه صنعتی امکو در شهرستان ایلام اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز ایلام و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ امــــــکو در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۵۵۸
مدیریت نمایندگی : آقای یاسان رئیسی
آدرس نمایندگی : استان ایلام : شهرستان ایلام جاده ایلام ایوان ، روبروی نیروگاه برق دوربرگردان اول هفت چشمه

نمایندگی کد ۸۵۵۵ گروه صنعتی امکو در شهرستان کرمانشاه اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز کرمانشاه و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : ۸۵۵۵
مدیریت نمایندگی : اقای مراد امیریان
آدرس نمایندگی : استان کرمانشاه ، کرمانشاه شهرک صنعتی جاده سندج انتهای خیابان دهخدا شرکت پروا یدک و بستون یدک

نمایندگی کد ۸۵۵۱ گروه صنعتی امکو در شهرستان مراغه اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز مراغه و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۵۵۱ مراغه
مدیریت نمایندگی:آقای شهرام حاجلو
آدرس نمایندگی : استان آذربایجان شرقی ، شهرستان مراغه کمربندی جنوبی جنب پل جهاد

نمایندگی کد ۸۴۴۰ گروه صنعتی امکو در شهرستان آران بیدگل اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز آران بیدگل و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی :کد ۸۴۴۰ ساری
مدیریت نمایندگی : اقای مهندس علیرضا برزنونی
آدرس نمایندگی : استان اصفهان ، شهرستان آران بیدگل خ ولیعصر  فاز ۳ پلاک ۱۲۱

نمایندگی کد ۸۴۴۳ گروه صنعتی امکو در شهرستان تبریز اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز تبریز و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی :کد ۸۴۴۳ ساری
مدیریت نمایندگی : اقای مهندس حمید بریتانیک - محمد فولادی
آدرس نمایندگی : 
استان آذربایجان شرقی ، تبریز سردرود تعمیرگاه مرکزی امکو

استان آذربایجان شرقی ، تبریز امامیه روبروی نیروگاه فروشگاه مرکزی

نمایندگی کد ۸۲۷۰ گروه صنعتی امکو در شهرستان بابل اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز بابل و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۲۷۰ بابل
مدیریت نمایندگی:آقای مصطفی جعفری 
آدرس نمایندگی : مازندران ، بابل پل محمد حسن خان جنب پارک پردیس تعمیرگاه  مجازامکو

نمایندگی کد ۸۱۵۳ گروه صنعتی امکو در شهرستان قائم شهر اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز قائم شهر و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۱۵۳ قائم شهر
مدیریت نمایندگی:آقای حسین زمانی ، محمد مهدی علی نیا
آدرس نمایندگی : مازندران ، قائم شهر کمربندی شمالی نرسیده به میدان امام جنب کوچه عباس زاده

نمایندگی کد ۸۲۷۰ گروه صنعتی امکو در شهرستان میبد اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز میبد و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۲۷۰ بابل
مدیریت نمایندگی : آقای محسن فلاح
آدرس نمایندگی : استان یزد ، شهرستان میبد بلوار مدرس  روبروی سپاه پاسداران تعمیرگاه مجاز امکو

نمایندگی کد ۸۴۴۲ گروه صنعتی امکو در شهرستان آمل  اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز آمل و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۴۴۲ آمل
مدیریت نمایندگی : آقای رضا اسمعیلی کراتی
آدرس نمایندگی : استان مازندران: شهرستان آملجاده قدیم آمل به بابل کیلومتر ۲ فیروز کلاه

نمایندگی کد ۸۴۴۰ گروه صنعتی امکو در شهرستان شیراز اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز شیراز و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۴۴۰ شیراز
مدیریت نمایندگی : آقای مهدی مغانلونیا
آدرس نمایندگی : استان فارس : شیرازشهرک گلستان فلکه دوم

نمایندگی کد ۸۴۴۶ گروه صنعتی امکو در شهرستان شیراز اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز شیراز و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۴۴۶ شیراز
مدیریت نمایندگی : خانم گلشن دهقان
آدرس نمایندگی : استان فارس ، شیراز بلوار امیرکبیر خیابان صفایی شمالی

نمایندگی کد ۸۵۵۴ گروه صنعتی امکو در شهرستان زاهدان اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز زاهدان و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۵۵۴ زاهدان
مدیریت نمایندگی : آقای علیرضا جهانی
آدرس نمایندگی : استان سیستان بلوجستان ، زاهدان خیابان شهید بهشتی شمالی ۴۲ تعمیرگاه مجاز امکو

نمایندگی کد ۶۰۶۱ گروه صنعتی امکو در شهرستان اردبیل اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز اردبیل و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۶۰۶۱ زاهدان
مدیریت نمایندگی : آقای مقصود بقایی
آدرس نمایندگی : استان اردبیل ، شهرستان اردبیل خیابان جام جم

نمایندگی کد ۸۳۳۰ گروه صنعتی امکو در شهرستان الیگودرز اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز الیگودرز و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۳۳۰ الیگودرز
مدیریت نمایندگی : آقای قاسم رجبی
آدرس نمایندگی : استان لرستان ، شهرستان الیگودرز بلوار غربی لوازم گاراژ عبدالله سرلک

نمایندگی کد ۸۵۹۵ گروه صنعتی امکو در شهرستان ملارد اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز ملارد و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۵۹۵ ملارد
مدیریت نمایندگی : آقای محمد شیداییان
آدرس نمایندگی : استان تهران ، شهرستان ملارد شهر صفاشهر دشت جاده اصلی کهریزک نمایندگی مجاز و تعمیرگاه تخصصی امکو

نمایندگی کد ۸۵۹۲ گروه صنعتی امکو در شهرستان شهریار اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز شهریار و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۵۹۲ شهریار
مدیریت نمایندگی : آقای مسیب ایوتوندی
آدرس نمایندگی : استان تهران ، شهرستان شهریار وحیدیه کمربندی  رجایی نبش کوچه یا مهدی پلاک ۲۰ فروشگاه امکو

نمایندگی کد ۸۶۰۰ گروه صنعتی امکو در شهرستان رشت اماده خدمات رسانی و سرویس دهی به همشهریان عزیز رشت و حومه می باشد. تعویض رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ در این نمایندگی انجام می پذیرد. انجام کلیه سرویس های دوره ای و عیب یابی خودرو در این مرکز انجام می شود.

نام نمایندگی : کد ۸۶۰۰ رشت
مدیریت نمایندگی : آقای حسین مهدی زاده
آدرس نمایندگی : استان گیلان - رشت - کیلومتر۵ جاده فومن- خشت مسجد - جنب مسجد سلمان فارسی- فروشگاه صادق
۲-کیلومتر۷جاده فومن- ۲۰۰متر مانده به پلیس راه- بعد از سوپاپ تراشی افشین-جنب کوچه سوم-
 فروشگاه امکو