شرایط نمایندگی شهرستان

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی وتعمیرگاه مجاز نصب رایگان لنت ترمز و دیسک صفحه کلاچ امـــکو ویژه شهرستان ها

 • درخواست کتبی جهت اخذ نمایندگی
 • واریز مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حساب شرکت بابت بازید و کارشناس و ارزیابی محل نمایندگی ها
 • کپی شناسنامه از تمام صفحه هات
 • کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • کپی پایان خدمت یا معافیت
 • کپی اجاره نامه با حداقل۲ سال اعتبار یا سند مالکیت
 • کپی جواز کسب
 • عکس ۲ قطعه که سال جدید گرفته شده باشد
 • کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن
 • کپی فیش آب برق گاز ضامن
 • چک یا سفته به ارزش ۵۰ میلیون تومان
 • مدارک فنی /کپی کارت ملی/مدرک تحصیلی ۲مکانیک
 • گواهی عدم اعتیاد برای کلیه پرسنل
 • حد اقل سن ۲۰سال/ حد اکثر ۵۰سال
 • خرید حد اقل ۵۰ میلیون تومان ازمحصولات شرکت امکو